Regulamin

Regulamin systemu b2b.korwex.pl

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem systemu b2b.korwex.pl umożliwiającego sprzedaż za
pośrednictwem Internetu jest firma:

Hurtownia Motoryzacyjna Korwex Andrzej Korniak

Konopnica 87B

21-030 Motycz

woj. Lubelskie

tel.: (81)446 55 22

fax: (81)446 55 21

NIP: 712-233-99-21

REGON: 432538601

zwana dalej Sprzedawcą.

Nr konta bankowego:

Bank Zachodni WBK oddział Lublin

17 1500 1520 1215 2004 5523 0000

2. Informacje dotyczące zamówień i szczegółów transakcji udostępniane są
Użytkownikom poprzez:

-

Kontakt telefoniczny - w godzinach pracy hurtowni, czyli od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do
13:00 pod numerem telefonu +48 (81) 446 55 22.
-

Kontakt drogą elektroniczną - dostępność: 24 godziny na dobę pod adresem
sklep@korwex.pl.

3. Użytkownikiem systemu b2b.korwex.pl, zwanym dalej Klientem, może być
zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub
przedsiębiorca.

4. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest zapoznanie się i
akceptacja przez Klienta Regulaminu oraz pozostałych warunków sprzedaży.

Produkty sprzedawane w sklepie i promocje:

1. Przedmiotem transakcji są produkty oferowane na stronie b2b.korwex.pl
oznaczone jako “dostępne” w czasie dokonywania zakupu. W przypadku towarów
oznaczonych statusem “na zamówienie” lub "brak towaru", zamówienia
realizowane są po telefonicznym uzgodnieniu ceny i ustaleniu dostępności z
Klientem.

2. Oferowane produkty są produktami oryginalnymi, pochodzącymi od ich
producentów, produkty posiadają gwarancję producenta.

3. Czas trwania promocji uzależniony jest od podanego na stronie terminu
lub do wyczerpania zapasów na magazynie.

Procedura składania i realizacja zamówień:

1. Zasadniczym warunkiem realizacji zamówienia produktów dodawanych do
“Koszyka” jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia
dostępnego na stronie systemu.

2. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane do realizacji.

3. Podane w trakcie składania zamówienia dane osobowe klienta będą
wykorzystane do realizacji składanego zamówienia.

4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.

5. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą
elektroniczną w postaci wiadomości e-mail wysyłanej na podany przez Klienta
adres. Potwierdzająca wiadomość e-mail zawiera nazwę, rodzaj i ilość
zamówionego produktu, jego cenę jednostkową, łączną oraz koszty przesyłki.
Potwierdzenie zawiera również przybliżona datę realizacji dostawy zależną
od dostępności produktów w magazynie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w przesłanych przez Klienta danych kontaktowych,
obowiązkiem Klienta jest jak najszybsze powiadomienie o tym Sprzedawcy
drogą mailową lub telefoniczną.

6. Klientowi przysługuje prawo do dokonania zmiany w składanym zamówieniu
pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze przyjęte do realizacji.

7. Koszty związane ze zmianą zamówienia po wysłaniu zamówienia ponosi
Klient.

8. Klient ma prawo do wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem
zamówień. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy, ilości oraz
wagi zamówionych produktów.

9. System b2b.korwex.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową jednak do momentu
ustalenia z klientem metody dostawy, domyslnie towar podlega odbiorowi
osobistemu.

10. Zamówienia kompletowane są:

-

w przypadku złożenia zamówienia do godziny 12:00: w dniach pracy
Hurtowni Motoryzacyjnej KORWEX, tego samego dnia roboczego,
-

w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12:00: następnego dnia
roboczego w godzinach pracy Hurtowni Motoryzacyjnej KORWEX,
-

w przypadku braku towarów na magazynie: po telefonicznym uzgodnieniu
terminu dostawy z Klientem,
-

o możliwym przedłużeniu terminu realizacji lub braku możliwości
zrealizowania zamówienia Klient jest powiadamiany przez Sprzedawcę
telefonicznie.

Ceny i warunki płatności:

1. Ceny produktów dostępnych w systemie b2b.korwex.pl są podane w złotych
polskich.

2. Cena wyświetlana na stronie sklepu internetowego obok produktu jest ceną
jednostkową, tzn. dotyczy jednego opakowania produktu.

3. Ceny nie obejmują koszty dostawy, które są pokrywane przez Klienta.

4. Wyświetlane na stronie sklepu ceny są wiążące w momencie dokonywania
zamówienia.

5. Informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów dostawy
widoczne są w panelu “Koszyk” na stronie internetowej sklepu oraz dodatkowo
przesyłane są na adres e-mail Klienta w potwierdzeniu, po dokonaniu
zamówienia.

6. Koszty dostawy odnoszą się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są
uzależnione od formy dostawy wybranej przez Klienta.

7. Oferowane formy płatności:

-

przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy (przelew elektroniczny i przelew
tradycyjny) Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK oddział Lublin, 17
1500 1520 1215 2004 5523 0000
-

gotówka: zapłata dokonywana jest w przy odbiorze osobistym w Hurtowni
Motoryzacyjnej KORWEX pod adresem: Konopnica 87B, 21-030 Motycz.

Dostawa:

1. Produkty zamówione w systemie b2b.korwex.pl można odebrać w Hurtowni
Motoryzacyjnej KORWEX pod adresem: Konopnica 87B, 21-030 Motycz.

2. Przewidywany czas oczekiwania na zamówienie jest łącznym czasem
realizacji zamówienia.

3. W przypadku dostępności zamawianych części w Hurtowni Motoryzacyjnej
Korwex czas oczekiwania na złożone zamówienie wynosi do 24 godzin. W innym
przypadku czas oczekiwania będzie ustalony z Klientem po weyfikacji
dostepności zamawianych częsci przez pracownika.

4. Doręczenie zamówienie następuje w najbliższym możliwym terminie zgodnie
z procedurą kompletowania zamówienia.

5. Koszty kompletacji zamówienia wynosi 0 zł.

Zmiany oferty:

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się
w ofercie Systemu B2B, wprowadzania nowych produktów oraz wycofania z
oferty produktów dotychczas w niej zamieszczonych, przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym na
stronie b2b.korwex.pl , przy czym zamówienia złożone przed dokonaniem zmian
będą realizowane na warunkach obowiązujących przed zmianą.

Odbiór przesyłki przez Klienta:

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub
opóźnienie w dostawie, spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub
niedokładnego adresu dostawy.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru
przesyłki lub nieodebranie przesyłki z powodu nieobecności Klienta w
miejscu dostarczenia przesyłki. W takim przypadku koszty ponownej obsługi
zamówienia oraz koszty ponownej przesyłki pokrywa Klient.

Gwarancje, reklamacje i zwroty:

1. Produkty oferowane w ramach systemu b2b.korwex.pl są produktami nowymi i
oryginalnymi i są objęte gwarancją producenta.

2. W przypadku reklamacji Klient proszony jest o kontakt z właścicielem
sklepu serwis.korwex.pl Hurtownią Motoryzacyjną KORWEX za pośrednictwem
formularza reklamacji znajdującego się na końcu regulaminu, przesłanego na
adres e-mail korwex@korwex.pl <//korwex@korwex.pl>. Podstawą ubiegania się
o wszczęcie procedury reklamacyjnej jest dokument potwierdzający jego
zakup, czyli paragon lub faktura VAT, dostarczony razem zamówieniem.

3. Pracownicy Działu Reklamacji Sprzedawcy po otrzymaniu reklamacji
niezwłocznie kontaktują się z Klientem i informują o procedurze
reklamacyjnej.

4. Sprzedawca udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni
od daty jej wpłynięcia, za wyjątkiem reklamacji, dla których rozpatrzenia
konieczne jest zawiadomienie Producenta i uzyskanie jego stanowiska.

5. W przypadku reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru
z zamówieniem, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój
koszt, pod wskazany przez Sprzedawcę, po złożeniu reklamacji adres. W
przypadku uznania reklamacji za zasadną, sklep internetowy zwróci Klientowi
środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta
stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.

6. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności
towaru z zamówieniem, wymiana jest dokonywana zgodnie z dostępnością
produktu w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku dostępności towaru na
wymianę, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny
towaru, który nie uległ wymianie.

7. W przypadku uznania reklamacji ilościowej, Sprzedawca przesyła Klientowi
brakujący towar, a w przypadku jego niedostępności w magazynie Sprzedawcy,
dokonuje zwrotu gotówki stanowiącej równowartość tego towaru.

8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niekompletności lub niezgodności
zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę telefonicznie o
zaistniałej sytuacji, a następnie zamówione produkty odesłać na swój koszt.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany
produktów zgodnie ze stanem ich dostępności. Brak możliwości realizacji
skorygowanego zamówienia powoduje zwrot równowartości zamówienia. W
przypadku stwierdzenia, że błędy w realizacji zamówienia wystąpiły z winy
Sprzedawcy, zwracane są również koszty dostawy zamówienia.

9. Każdy Klient ma prawo do odstąpienia od transakcji bez podawania
przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni,
liczonym od dnia wydania produktu. Następnie, przedmiot transakcji powinien
zostać niezwłocznie zwrócony, nie później niż w terminie 14 dni. Terminowe
odstąpienie od umowy powoduje uznanie umowy za niezawartą, co oznacza
zwolnienie Klienta ze związanych z umową zobowiązań.

10. Prawa zwrotu nie posiadają:

  • produkty, które są uszkodzone mechanicznie przez Klienta,
  • produkty, których oryginalne opakowanie zostało przez Klienta
    zagubione lub zniszczone,
  • produkty, które są niekompletne w wyniku działań Klienta,
  • produkty odsyłane bez oryginalnego dowodu zakupu.

Polityka bezpieczeństwa:

1. Dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym wymaga podania przez Klienta
informacji kontaktowych (np. telefon, adres e-mail) oraz informacji
niezbędnych do wystawienia faktury.

2. Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do
przetwarzania danych osobowych Klientów, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) z
późn. zm.

3. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie swojego
adresu e - mail przez sklep oraz na przetwarzanie przez system b2b.korwex.pl
(zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 29.08.1997).

4. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przechowywane z zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone
przepisami prawa.

5. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom
zewnętrznym.

6. Adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta przy składaniu
zamówienia, będzie wykorzystywany przez Sprzedawcę jedynie w celu
informowania o statusie zamówienia lub nowościach i promocjach.

Postanowienia końcowe:

1. Klienci dokonujący zakupu w systemie b2b.korwex.pl wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hurtownię Motoryzacyjną KORWEX
znajdującą się pod adresem Konopnica 87B, 21-030 Motycz w celu sprawdzenia
poziomu satysfakcji z zakupów dokonywanych w tym sklepie.

2. Adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia będzie
wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu informowania o statusie zamówienia,
nowościach i promocjach w sklepie serwis.korwex.pl i nie są udostępniane
podmiotom zewnętrznym.

3. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają przepisom
kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia
31 marca 2000r (Dz. U. nr 22 poz. 271).

Druk reklamacyjny

Miejscowość** .......................... dnia** ..................

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR*** ….

Sporządzony w dniu** ................... w związku ze zgłoszeniem
reklamacji nr** ......... z dnia** ..........

Imię i nazwisko nabywcy**
..........................................................................

Dokładny adres**
......................................................................................

Nr telefonu** .................................

E-mail** .................................................

Data nabycia towaru** .................................. nr r-ku/FV**
................................... z dnia** .............

Nr zamówienia** .........................

Rodzaj towaru/nazwa towaru**
................................................

cena** ........................................

Producent**
................................................................................................

Rodzaj reklamacji:**

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

Towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem

Dokładny opis wad**
......................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................

jednostka odpowiedzialna za powstałe wady**
....................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji**

..............................................................................................................

.................................................

PODPIS NABYWCY**

Opinia pracownika / rzeczoznawcy***
...................................................................

........................................................................................................................

Decyzja pracownika handlu***
.............................................................................

........................................................................................................................

..............................................

PODPIS PRACOWNIKA***

*) niepotrzebne skreślić

**) wypełnia wnioskodawca

***) wypełnia pracownik firmy Korwex

Zasady reklamacji:

W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do
wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:

1. Możliwość reklamowania towaru u Sprzedawcy – w takim przypadku
reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez drogą
elektroniczną na adres korwex@korwex.pl <//korwex@korwex.pl> lub pocztą
na adres: Hurtownia motoryzacyjna Korwex, Konopnica 87B, 21-030 Motycz.
2. Możliwość skorzystania z uprawnień wynikających gwarancji udzielonej
przez Producenta – w tym wypadku Klient reklamuje towar u Producenta, a
Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru
od Sprzedawcy (paragon / faktura VAT).
4. Pracownicy Działu Reklamacji Sprzedawcy po otrzymaniu reklamacji
niezwłocznie kontaktują się z Klientem i informują o procedurze
reklamacyjnej.
5. Sprzedawca udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14
dni od daty jej wpłynięcia, za wyjątkiem reklamacji, dla których
rozpatrzenia konieczne jest zawiadomienie Producenta i uzyskanie jego
stanowiska.
6. W przypadku reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności
towaru z zamówieniem, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar
na swój koszt, pod wskazany przez Sprzedawcę, po złożeniu reklamacji adres.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną, sklep internetowy zwróci
Klientowi środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez
Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.
7. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia
niezgodności towaru z zamówieniem, wymiana jest dokonywana zgodnie z
dostępnością produktu w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku dostępności
towaru na wymianę, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez
Klienta ceny towaru, który nie uległ wymianie.
8. W przypadku uznania reklamacji ilościowej, Sprzedawca przesyła
Klientowi brakujący towar, a w przypadku jego niedostępności w magazynie
Sprzedawcy, dokonuje zwrotu gotówki stanowiącej równowartość tego towaru.

© SolEx B2B